روحیه بالای رونالدو در تمرینات پرتغال

Posted by

انتقاد‌های دموکرات‌ها از ترامپ دلیل‌تیراندازی بوده!

تماشا

انتقاد‌های دموکرات‌ها از ترامپ دلیل‌تیراندازی بوده!