خبر خوش باشگاه استقلال به بازیکنان

Posted by

انتقاد اردوغان از همراهی غربی‌ها با کودتاچیان

طبق هماهنگى هاى صورت گرفته مدیران تیم استقلال در نظر دارند در سفر به آلمان و برگزارى دربى مبلغى قابل قبولى را به عنوان پول تو جیبى به بازیکنان پرداخت کنند.

انتقاد اردوغان از همراهی غربی‌ها با کودتاچیان