وقتی خانم بازیگر دلتنگ تلویزیون می شود+ عکس

Posted by

انتقاد بازیگر آمریکایی به مواضع ترامپ

کیانفر اظهار کرد: در حوزه تصویر کمتر از من دعوت می کند و دلم برای تصویر تنگ شده است. زمانی بود که حتی وقت نداشتم کتاب بخوانم اما الان بودجه ها کم و بیشتر کارها مردانه شده است و یا برای جوانان نوشته می شود.

انتقاد بازیگر آمریکایی به مواضع ترامپ