جزئیات جدید از درگیری نماینده مجلس در فرودگاه

Posted by

انتقاد عزت‌الله ضرغامی از ترویج «رشوه»

پس از این اقدام، مامور انتظامی مستقر در گیت از ورود خودرو جلوگیری کرده و خودروی نماینده نیز با تغییر مسیر از لاین کناری وارد ترمینال می شود اما در حین این تغییر مسیر و حرکت به سمت پارکینگ، نماینده مذکور به مامور راهور مستقر در محل توهین می کند این مامور نیز دستور توقف و ارائه مدارک داده اما خودرو بدون توقف و توجه به دستور پلیس به راه خود ادامه می دهد.

انتقاد عزت‌الله ضرغامی از ترویج «رشوه»