افسانه‌هایی درباره بشار اسد/از سکته مغزی تا ترور بدست محافظ ایرانی!

Posted by

انتقاد کمک داور بین المللی از فدراسیون فوتبال

طی روزهای اخیر برخی شبکه‌های اجتماعی و به دنبال آن رسانه‌های رسمی مدعی شدند بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه در پی فشارهای ناشی از بحران سال های اخیر دچار سکته مغزی شده و در بیمارستان بستری است. برخی از وخامت حال وی گفتند و حتی عده ای مدعی فوت وی شدند!

انتقاد کمک داور بین المللی از فدراسیون فوتبال