برگزاری جلسه شورای شهر در محل حادثه پلاسکو

Posted by

انصاری‌فرد از لیست 18 نفره المپیاکوس خط خورد

جلسه فردای شورای شهر تهران در محل حادثه پلاسکو برگزار می شود.

انصاری‌فرد از لیست 18 نفره المپیاکوس خط خورد