نامزد حزب مردم‌سالاری نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می شود

Posted by

انصاری فرد به ترکیه می رود

در پانزدهمین کنگره حزب مردم‌سالاری اعضای این حزب تصویب کردند مصطفی کواکبیان دبیر کل حزب مردم سالاری نامزد ریاست جمهوری دوره دوازدهم شود.

انصاری فرد به ترکیه می رود