تیراندازی ممتد ضدهوایی در مرکز تهران/ مردم نگران نباشند

Posted by

انفجار در شهر «سور» ترکیه

معاون سیاسی و انتظامی فرماندار تهران با اشاره به تیراندازی ممتد ضدهوایی در مرکز تهران به سمت یک پرنده بدون سرنشین گفت: این پرنده بدون سرنشین رویت شده در مرکز تهران وارد فضای پرواز ممنوع شده بود که با شلیک پدافند منطقه از محل دور شد.

انفجار در شهر «سور» ترکیه