رایزنی با ایران درباره مذاکرات آستانه

Posted by

انفجار دو مخزن سوخت در بالای ساختمان پلاسکو

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه از ادامه رایزنی ها با ایران درباره نشست آستانه خبر داد. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در پاسخ به سؤالاتی درباره احتمال تغییر تاریخ نشست مذکور گفت: درباره (تغییر تاریخ) نشست آستانه اکنون نمی توان چیزی بگویم.

انفجار دو مخزن سوخت در بالای ساختمان پلاسکو