نام کشور «قره باغ» عوض شد

Posted by

انفجار یک خانه در خیابان خلیج‌فارس/اطلاعی از افراد محبوس در زیر آوار نیست

مردم قره باغ، به تغییرِ نظام حکومتی و نام کشور خود رأی مثبت دادند.

به گزارش العالم، کمیتۀ مرکزی انتخابات اعلام کرد: 87.6 درصد از شرکت کنندگان در همه پرسی، به طرح قانون اساسی جدید رأی مثبت دادند و تنها 9.7 درصد، آن را رد کردند.

در این همه پرسی که روز دوشنبه برگزار و روز سه شنبه نتایج آن اعلام شد، قانون اساسی جدید به رأی گذاشته شده بود. در این قانون اساسی، نظام حکومتی کشور از “پارلمانی – شبه ریاست جمهوری” به “ریاست جمهوری کامل” تغییر می یابد و نام کشور، از جمهوری قره باغ، به جمهوری “ارتساخ” تغییر می یابد.

به نوشتۀ خبرگزاری “روسیا الیوم” بر اساس این قانون اساسی، پست نخست وزیری در این کشور حذف خواهد شد و انتخاب اعضای کابینه به عهدۀ رئیس جمهور خواهد بود.

قره باغ که اکثر ساکنان آن ارمنی هستند، از حمایت جمهوری ارمنستان برخوردار است و در اوائل دهۀ نود قرن گذشته، از جمهوری آذربایجان جدا شد و اعلام استقلال کرد.
 

انفجار یک خانه در خیابان خلیج‌فارس/اطلاعی از افراد محبوس در زیر آوار نیست