مدافع مورد علاقه برانکو قرارداد سه ساله با پرسپولیس می بندد؟

Posted by

انگلیسی‌های داعشی در عراق و سوریه

محرمی یک فصل دیگر با پرسپولیس قرارداد دارد اما مدیران این باشگاه از او و مدیر برنامه‌هایش خواسته‌اند تا پای میز مذاکره بنشینند و قرارداد او را برای دو فصل دیگر تمدید کنند.

انگلیسی‌های داعشی در عراق و سوریه