علت اولیه حادثه پلاسکو اتصال برق بوده

Posted by

اهدای مدال قهرمان مراغه ای به آتش نشانان فداکار

وزیر کشور گفت: بعد از این که همه دستگاه ها گزارش نهایی خود را در خصوص حادثه ساختمان پلاسکو ارائه کنند و مقصر شناسایی شود، حتما برخورد لازم با آنها صورت می گیرد.

اهدای مدال قهرمان مراغه ای به آتش نشانان فداکار