شرط قطر برای قطع رابطه با ایران

Posted by

اولتیماتوم پرسپولیس به مهدی طارمی

شبکه المیادین اعلام کرد که از طریق برخی منابع دیپلماتیک به پیش نویس غیر رسمی پاسخ قطر به کشورهای عربی دسترسی پیدا کرده است. گزارش در متنی که به دست این شبکه رسیده ۱۰ بند وجود دارد.

اولتیماتوم پرسپولیس به مهدی طارمی