صدر اعظم آلمان دستاوردهای اجلاس گروه ۲۰ را اعلام کرد

Posted by

اولویت برخورد با کالای قاچاق اعلام شد

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان گفت: بیانیه مشترک اول ما در خصوص مبارزه با تروریسم بود. در نشست دیشب و نشست امروز ما دوباره به دستورکارهای عادی اجلاس بازگشتیم و وقت خود را بر روی آنها صرف کردیم. اکنون بیانیه رسمی اجلاس تصویب شده است. کلیات مباحث مطرح شده را می توانید در بیانیه مشاهده کنید.

اولویت برخورد با کالای قاچاق اعلام شد