این استقلال؛ بهترین استقلال در 70 سال اخیر بود!

Posted by

اکیپ‌های واکنش سریع اقدامات پیشگیری از آنفلونزای حاد پرندگان در اردبیل فعال شد

فیروز کریمی سرمربی نفت آبادان از نمایش تیمش مقابل استقلال ناراضی است. حسن هوری موجودی تیم ماست و شما می‌دانید که کار کردن با دروازه‌بانان تخصص من نیست و مربی دروازه‌بانان با او کار می‌کند.

اکیپ‌های واکنش سریع اقدامات پیشگیری از آنفلونزای حاد پرندگان در اردبیل فعال شد