بازدید وزیر دفاع از مجتمع صنایع نظامی شهرستان دورود

Posted by

اگر آمریکا توافق با ایران را کنار بگذارد؛ متحمل زیان خواهد شد

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح امروز از بخش های مختلف مجتمع صنایع زرهی بنی هاشم دورود بازدید کرد.

اگر آمریکا توافق با ایران را کنار بگذارد؛ متحمل زیان خواهد شد