ماجراجویی تازه در آسیا/ پیشخوان ورزشی

Posted by

اگر شخصی نذری کرده باشد آیا می تواند نذر خود را تغییر دهد؟

روزنامه های ورزشی دوم اسفند ماه به مسائل مختلف ورزشی به ویژه فوتبال و جدال نماینده های ایران در آسیا پرداختند.

اگر شخصی نذری کرده باشد آیا می تواند نذر خود را تغییر دهد؟