قتل سه عضو خانواده در سه دقيقه

Posted by

ایران​به15هزار تخت​روان‌پزشکی نیازدارد

به گزارش اعتماد، اين در حالي است كه متهم ٢٥ ساله، پيش از اين در بازجويي‌ها هر سه قتل را پذيرفته و علت آن را «مصرف روانگردان شيشه» اعلام كرده بود. او در نخستين جلسه رسيدگي در شعبه دهم دادگاه كيفري استان تهران مدعي شده بود كه پدر و مادرش با هم اختلافات ريشه‌داري داشتند و همين موضوع باعث درگيري آنها در شب حادثه شده است. قضات دادگاه نيز براي بررسي اين ادعا، رسيدگي را تجديد كردند اما در تحقيقات، نشانه‌اي دال بر تاييد اين اختلاف به دست نيامد تا متهم بار ديگر در مظان ارتكاب هر سه قتل قرار بگيرد.صبح ديروز، دومين جلسه رسيدگي به رياست قاضي محمدباقر قربانزاده برگزار شد. براساس كيفرخواست صادره از سوي دادستاني، متهم كه دانشجوي مهندسي نفت بود، ٨ آذر ٩٣، با مراجعه به كلانتري شهران، خود را عامل قتل سه عضو خانواده‌اش معرفي كرد. ماموران به سرعت به خانه او اعزام شدند و اجساد مادر، پدر و پدربزرگش را كه هر يك با ٩، ٣٠ و ٤ ضربه چاقو به قتل رسيده بودند، كشف كردند. دو ليوان هم در ظرفشويي پيدا شد كه توسط متهم به ماده بيهوشي آلوده شده و اعضاي خانواده، قبل از مرگ، با خوردن محتواي داخل آن، از حال رفته بودند. در ابتداي جلسه دادگاه، اولياي دم پرونده شامل خواهر، خاله و دايي متهم پشت جايگاه ايستادند كه به غير از خواهر متهم، سايرين خواستار قصاص شدند. سپس متهم بار ديگر دفاعيات قبلي خود را تكرار كرد و با معرفي پدرش به عنوان عامل قتل مادر و پدربزرگش، درباره حادثه گفت: «در بازجويي‌ها تحت فشار بودم براي همين مجبور شدم هر سه قتل را گردن بگيرم در حالي كه من فقط پدرم را كشته‌ام و بقيه قتل‌ها را او انجام داده. روز حادثه تا نصف شب پيش دوستانم بودم. وقتي به خانه برگشتم به اتاقم رفتم و مشغول اس‌ام اس بازي شدم. نيمه‌هاي شب بود كه صداي داد و فرياد مادر و پدرم را شنيدم. از اتاقم كه بيرون آمدم، ديدم پدرم چاقويي برداشته و با آن ضربه‌اي به مادرم زده. از ترس، سريع خودم را به آشپزخانه رساندم و چاقويي برداشتم و با آن به پشت پدرم زدم. خيلي عصباني بودم براي همين چندين ضربه ديگر هم به او زدم. بعد از آن شيشه مصرف كردم و طرف‌هاي ساعت ٥ صبح به دوستم اشكان زنگ زدم و خواستم به خانه مان بيايد كه قبول نكرد. خودم سر كوچه‌شان رفتم و ماجرا را تعريف كردم. با اصرار او، خودم را به پليس معرفي كردم. »انكار سه قتل از سوي متهم در حالي است كه او پيش از اين در بازجويي‌ها خود را عامل قتل‌ها معرفي كرده و گفته بود: «روز حادثه شيشه مصرف كردم. به خانه رفتم هر سه مقتول با آبميوه مسموم بيهوش بودند. چاقو را برداشتم و اول مادرم، بعد پدربزرگم و بعد پدرم را كشتم. كل چاقو زدن به سه دقيقه نكشيد. بعد از آن براي ظاهرسازي يك چاقوي ديگر از آشپزخانه برداشتم و با آن چند ضربه ديگر به مقتولان زدم.جسد پدرم را در صندوق عقب ماشينم گذاشتم و سراغ اشكان رفتم تا كمكم كند اما قبول نكرد. »اشكان، دوست متهم نيز در جلسه اول رسيدگي گفته بود: «٥ صبح بود. خواب بودم. ميلاد (متهم) زنگ زد گفت بيا خانه‌مان. وقتي مخالفت كردم خودش آمد سر كوچه. از دور ديدم كه گريه مي‌كرد. اول گفت موقعي كه به خانه رفته، پدر و مادرش با هم درگير شده‌اند و پدرش، مادرش را با چاقو كشته، ٥ دقيقه بعد اما حرفش را عوض كرد و گفت پدرش را كشته. پيشنهاد داد جسدها را به بيابان قزوين ببريم و بسوزانيم. گفت كمكم نكني خودم را مي‌كشم. ترسيدم اگر مخالفت كنم، مرا هم بكشد براي همين سوار ماشين شدم و با او به سمت خانه‌اش حركت كرديم اما در راه، ناگهان مقابل كلانتري ايستادم و خودم را به ماموران رساندم. يك دقيقه نگذشته بود كه ميلاد هم آمد و خودش را معرفي كرد. » متهم اما برخلاف اين اظهارات، در هر دو جلسه رسيدگي خود را از قتل مادر و پدربزرگش مبرا دانست و قضات براي صدور راي وارد شور شوند.

ایران​به15هزار تخت​روان‌پزشکی نیازدارد