دومین اجلاس عمومی مجلس خبرگان رهبری 17 و 18 اسفند در قم

Posted by

ایران در نقض برجام پیش قدم نخواهد شد

دومین اجلاس عمومی مجلس خبرگان رهبری 17 و 18 اسفند در قم برگزار می شود.

ایران در نقض برجام پیش قدم نخواهد شد