مراقب مصرف این قرص ها باشید

Posted by

ایران فعلا موشک s400 نمی خرد

بسیاری از کسانی که به مصرف قرص‌های لاغری رو می‌آورند، بر اثر تبیلغات فریبنده فکر می‌کنند راه حل چاقی خود را پیدا کرده‌اند، همین افراد اگر هم از معرض عوارض قرص‌ها با خوش شانسی عبور کنند و صوری هم لاغر شوند، به محض اینکه مصرف قرص را متوقف کنند به شرایط قبلی بر‌می‌گردند.

ایران فعلا موشک s400 نمی خرد