پرورش ماهیان خاویاری دریای خزر در گمیشان توسعه می‌یابد

Posted by

این استقلال؛ بهترین استقلال در 70 سال اخیر بود!

فرماندار گمیشان با اشاره به اینکه برند گمیشان ماهیان خاویاری است، گفت: پرورش ماهیان خاویاری و ماهیان در قفس در دریای خزر در
شهرستان
گمیشان توسعه می‌یابد.

این استقلال؛ بهترین استقلال در 70 سال اخیر بود!