طالب‌لو اولین خرید نفت؟

Posted by

این عامل نمی گذارید شما صاحب فرزند شوید!

در روزهای گذشته خبر پیشنهاد وحید طالب‌لو از لیگ تایلند منتشر شده بود و گفته می‌شد دروازه‌بان سابق استقلال به زودی برای بازی به این کشور خواهد رفت اما به نظر می‌رسد تصمیم طالب‌لو عوض شده و با پیشنهاد تیم نفت او در ایران خواهد ماند.

این عامل نمی گذارید شما صاحب فرزند شوید!