جزئیات تازه از عامل حمله استانبول

Posted by

این هم دبه صداوسیما! /کاریکاتور

تلویزیون الحدث به نقل از فرماندار استانبول اعلام کرد عامل حمله به کلوب شبانه در این شهر در افغانستان آموزش دیده است و به چهار زبان سخن می گوید.فرماندار استانبول افزود: عامل حمله سلاح، پول و مدارک جعلی به همراه داشت.فرماندار استانبول در نشست خبری گفت: «عبدالقادر ماشاریپوف» عامل حمله به کلوب شبانه در استانبول به گناه خود اعتراف کرد. او یک روز پیش از بازداشت، محل اقامت خود را تغییر داده بود.وی افزود: به همراه ماشاریپوف، یک عراقی و یک زن مصری هم بازداشت شدند.فرماندار استانبول در نشست خبری گفت: «عبدالقادر ماشاریپوف» تبعه ازبکستان است و از مرزهای شرقی به صورت غیرقانونی وارد خاک ترکیه شده است.وی افزود: در تحقیقات درباره حمله به کلوب شبانه رینا در استانبول تاکنون پنجاه نفر بازداشت شده اند.

این هم دبه صداوسیما! /کاریکاتور