برای جلوگیری از اعتراضات احتمالی، تاریخ دیدار «ترامپ» از لندن اعلام نمی شود

Posted by

باد و گرد وخاک شرق کشور را در برمی‌گیرد

رئیس جمهور آمریکا این ماه احتمالا از انگلستان دیدار می کند ولی تاریخ دقیق آن اعلام نمی شود.

باد و گرد وخاک شرق کشور را در برمی‌گیرد