دو ستاره سپاهان سرخابی می شوند؟

Posted by

بازار نفت زیر فشارهای سیاسی

امروز سپاهان در مهم ترین دیدار هفته میزبان تیم تراکتورسازی خواهد بود؛ شاید شجاع خلیل زاده و سرور جباروف آخرین دیدار خود در نقش جهان با پیراهن سپاهان تجربه کنند و سال آینده با پیراهن های سرخابی به این ورزشگاه بازگردند.

بازار نفت زیر فشارهای سیاسی