خواننده ای که بازیگر تئاتر شد

Posted by

بازتاب جهانی پوستر ترامپ مچکریم در راهپیمایی 22 بهمن

نمایش «غبار»که با حضور خانواده شهید امیر حسین داداشی آتش نشان که در حادثه پلاسکو به شهادت رسید برگزار شد در انتها با تقدیر از این خانواده به روح بلند این شهید تقدیم شد.

بازتاب جهانی پوستر ترامپ مچکریم در راهپیمایی 22 بهمن