برجام تعهدات یکجانبه ایران است

Posted by

بازداشت بیش از ۱۰۰ نفر از اتباع هفت کشور مسلمان در فرودگاه های آمریکا

یک استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه متن برجام تعهدات یکجانبه ایران است و نمی‌توان نام توافق و قرارداد را بر آن نهاد، گفت: برجام و توافقی وجود ندارد که اقداماتی همچون فرمان اخیر ترامپ موجب نقض آن شود. وی افزود: عربستان سعودی بدون موافقت آمریکا هیچکدام از این اقدامات تروریستی را نمی‌توانست به ثمر برساند.

بازداشت بیش از ۱۰۰ نفر از اتباع هفت کشور مسلمان در فرودگاه های آمریکا