عربستانی ها به دنبال تغییر محل میزبانی مقابل تیم های ایرانی

Posted by

بازدهی شاخص ارزی مثبت شد

باشگاه های الهلال و الاهلی عربستان به دنبال تغییر محل میزبانی خود در صورت تقابل با تیم های ایرانی هستند.

بازدهی شاخص ارزی مثبت شد