پوتین: هرگز ترامپ را ملاقات نکرده ام

Posted by

بازدید
وزیر دفاع از مجتمع صنایع نظامی شهرستان دورود

رئیس‌جمهور روسیه در پاسخ به جنجال‌های اخیر تاکید کرد شناختی از رئیس‌جمهور منتخب آمریکا ندارد. پوتین به رد کردن این ادعا که روسیه به دنبال جمع‌آوری اطلاعات شخصی ترامپ است، گفت: “سرویس های امنیتی ما در تعقیب هر میلیاردر آمریکایی نیستند.”

بازدید
وزیر دفاع از مجتمع صنایع نظامی شهرستان دورود