دفن رایگان تمامی جانباختگان حادثه ساختمان پلاسکو

Posted by

بازگشایی
جاده چالوس

معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفت: هیچ گونه هزینه‌ای برای قبر 4 شهروند جانباخته حادثه پلاسکو دریافت نشده است و تمامی جانباختگان این حادثه رایگان دفن خواهند شد. وی در خصوص سومین شهروند فوت شده در حادثه ساختمان پلاسکو نیز گفت: پیکر محمود محسنی هم روز پنجشنبه 7 بهمن ماه توسط خانواده‌اش به شهرستان ورامین انتقال داده شده است.

بازگشایی
جاده چالوس