مجوز انتشار ۴۹ رسانه صادر شد

Posted by

بازگشایی خیابان جمهوری تا چهارراه استانبول

هیئت نظارت بر مطبوعات، مجوز انتشار 49 رسانه را صادر کرد.

به گزارش خبرآنلاین، دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات از صدور مجوز انتشار‌ 49 رسانه و تغییر وضعیت 101 رسانه مکتوب و الکترونیک در جلسه امروز این هیئت خبر داد.

علاالدین ظهوریان، دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات گفت: «در جلسه مورخ چهارم بهمن ۹۵ ضمن طرح موضوعات نظارتی در حوزه رسانه‌های مکتوب و الکترونیک٬ شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن 49 رسانه مجوز انتشار دریافت کردند.

او افزود: «در این جلسه همچنین تقاضای تغییر وضعیت، تغییر صاحب امتیازی و تغییر مدیرمسوولی 101 نشریه مورد رسیدگی قرار گرفت.»

بازگشایی خیابان جمهوری تا چهارراه استانبول