27 سال زندان برای راننده شخصی نتانیاهو

Posted by

بازگشت ستاره سابق آرژانتین به میادین فوتبال

راننده سابق نخست وزیر رژیم صهیونیستی به جرم تجاوز به هفت دختر با میانگین سنی نه تا شانزده سال، به 27 سال زندان محکوم شد.

بازگشت ستاره سابق آرژانتین به میادین فوتبال