مدیر عامل استقلال از برگزاری دربی دوستانه حمایت کرد

Posted by

بازیکن جدید سپاهان مصدوم شد

مدیرعامل استقلال برنامه سفر آبی پوشان به کشور آلمان و شرایط برگزاری بازی را تشریح کرد.

بازیکن جدید سپاهان مصدوم شد