ترکیه اطلاعات محرمانه ایران را به اسرائیل می‌داد!

Posted by

بازیکن ملی پوش عراق در آستانه زندانی شدن

روزنامه جروزالم پست با اشاره به همکاری اطلاعاتی ترکیه و اسرائیل علیه ایران نوشت ازسرگیری روابط نظامی این دو در آینده نزدیک غیرمحتمل است.

بازیکن ملی پوش عراق در آستانه زندانی شدن