احکام سی‌امین نمایشگاه کتاب تهران

Posted by

بازیگری که با دوچرخه این طرف و آن طرف می‌رود! +عکس

هومان حسن‌پور؛ مدیر کمیته ناشران داخلی، داود موسایی؛ مدیر کمیته ناشران خارجی، یحیی دهقانی؛ مدیر کمیته علمی و فرهنگی، علی اکبر تورانیان؛ مدیر کمیته اطلاع‌رسانی، محمد مهدی داودی‌پور؛ مدیر کمیته تبلیغات شد.

بازیگری که با دوچرخه این طرف و آن طرف می‌رود! +عکس