تیم اسکاتلندی خواهان جذب سردار ایرانی

Posted by

بازیگر معروف در بیست و سه سالگی/ عکس

باشگاه سلتیک برای جانشینی پدیده 20 ساله خود چشم به ستاره روستوف بسته و خواهان این است که سردار آزمون را به خدمت گیرد.

بازیگر معروف در بیست و سه سالگی/ عکس