بازسازی مجلس شبانه روزی ادامه دارد/ انتقال بخشی از تخریب ها به موزه/ یکشنبه روز عادی در دفاتر کار نمایندگان

Posted by

بانک مرکزی و آرامش بعد از توفان کاسپین

دبیر هیئت رئیسه مجلس با اشاره به تخریب های صورت گرفته در ساختمان اداری مجلس گفت: بازسازی ساختمان اداری مجلس شورای اسلامی شبانه روزی ادامه دارد و تا فردا این بازسازی به اتمام می رسد.

بانک مرکزی و آرامش بعد از توفان کاسپین