کل ایران تحت پوشش خسوف

Posted by

بایرامی: حس خوبی دارم

آخرین ماه‌گرفتگی سال 95 در حالی در روز شنبه، 23 بهمن ماه رخ می‌دهد که تمام ساکنان ایران قادر به رؤیت این پدیده زیبای نجومی از ساعت 4 تا 6 بامداد این روز خواهند بود.

بایرامی: حس خوبی دارم