مسکو به دنبال روابط عمل‌گرایانه با آمریکاست

Posted by

بایرن مونیخ لحظه آخر از شکست گریخت

وزیر امور خارجه روسیه می‌گوید که برای دیدار بین روسای جمهور روسیه و آمریکا بین دو کشور توافق وجود دارد.

بایرن مونیخ لحظه آخر از شکست گریخت