قطر مجری سیاست‌های ایران است!

Posted by

با این راه ها جوان بمانید!

کارشناس سیاسی سعودی مدعی شد؛ قطر مجری سیاست های ایران در منطقه شده است.

با این راه ها جوان بمانید!