پرداخت بیمه بیکاری به ۴۵ هزار بیکار در تهران

Posted by

با این 10 روش میگرن را در نطفه خفه کنید!

در سال گذشته ۴۹ هزار نفر در تهران مقرری بیمه بیکاری می‌گرفتند که ۳۵۰۰ نفر از این افراد با ایجاد اشتغال، از شمول دریافت بیمه بیکاری خارج شدند.

با این 10 روش میگرن را در نطفه خفه کنید!