پاپ به صدراعظم آلمان چه هدیه ای داد؟

Posted by

با تایید شورای نگهبان کارت هوشمند سوخت ماندنی شد

پاپ فرانسیس در دیدار با صدراعظم آلمان به منظور قدردانی از تلاش‌های مرکل در جهت صلح، به وی هدیه‌ای عجیب داد.

با تایید شورای نگهبان کارت هوشمند سوخت ماندنی شد