هراس مردم از آینده تورمی ایران/روزنامه های اقتصادی

Posted by

با ترامپ درباره توافق هسته‌ای ایران صحبت کردم

روزنامه های اقتصادی امروز دوشنبه 4 بهمن 95 را در اینجا مشاهده کنید.

با ترامپ درباره توافق هسته‌ای ایران صحبت کردم