مصر دختر و داماد قرضاوی را زندانی کرد

Posted by

با کودکان لجباز چطور رفتار کنیم؟

دادگاهی در مصر حکم زندانی شدن دختر یوسف القرضاوی رئیس اتحاد جهانی علمای مسلمان و داماد وی را صادر کرد.

با کودکان لجباز چطور رفتار کنیم؟