یک پل دیگر در تهران ساخته‌ می‌شود؛ تقاطع تقاطع آبشناسان- جنت آباد

Posted by

با 10 خوراکی خطرناک‌ که می‌توانند شما را بکشند آشنا شوید

مدیرگروه پل و بزرگراه‌های سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران، با اشاره به آنکه طبق برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران، مطالعات ساماندهی و غیرهمسطح سازی تقاطع آبشناسان- جنت آباد در دستور کار معاونت فنی و عمرانی قرار گرفته است، افزود: در این راستا گزینه های مختلفی با درنظرگرفتن تاسیسات زیرسطحی، معارضات ملکی و پوسته اختصاص یافته در طرح تفصیلی شهر تهران مورد مطالعه و طراحی قرار گرفته است.

با 10 خوراکی خطرناک‌ که می‌توانند شما را بکشند آشنا شوید