اردوغان: برگزارکنندگان همه‌پرسی کردستان عراق پشیمان خواهند شد

Posted by

با 300 میلیون کجا خانه بخریم؟

رئیس‌جمهور ترکیه در مصاحبه با فرانس‌24 تصمیم برای برگزاری همه‌پرسی کردستان عراق را نادرست خواند و گفت که برگزارکنندگان این همه‌پرسی از این اقدام پشیمان خواهند شد.

با 300 میلیون کجا خانه بخریم؟