کنایه‌های کاریکاتوری دو روزنامه به پسر عارف!

Posted by

با 50 میلیون تومان چه خودروهایی می توان خرید؟

 

با 50 میلیون تومان چه خودروهایی می توان خرید؟