موشک سپاه هشداری برای آل سعود بود/ مردم حامی نظام و نیروهای مسلح

Posted by

بحران در تیم ملی وزنه برداری/ اخراج انوشیروانی و انتخاب سرمربی جدید

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه شش موشک سپاه هشداری برای آل سعود بود، گفت: ما دیدیم که مردم حامی نظام و نیروهای مسلح هستند و با هر تهدیدی متحدتر می شوند.

بحران در تیم ملی وزنه برداری/ اخراج انوشیروانی و انتخاب سرمربی جدید