چاقو زیر گلوی الهلال/پیشخوان ورزشی

Posted by

بحران مدیریت بحرانی در پی ترس دولت ها از کاهش اختیارات/ قوانینی که « قبیله ای» اجرا می شود

روزنامه های ورزشی امروز به موضوعات مختلف فوتبال به ویژه دیدار نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا پرداختند.

بحران مدیریت بحرانی در پی ترس دولت ها از کاهش اختیارات/ قوانینی که « قبیله ای» اجرا می شود