ترفند ترامپ در اعمال شکل جدیدی از تحریم ها علیه ایران

Posted by

برادر رئیس جمهور صادقانه رفتار کند

با عنایت به اقدام اخیر برخی موسسات هواپیمایی نظیر ترکیش ایرلاین، امارات و اتحاد در ممنوعیت فروش بلیت سفر به آمریکا به ایرانیان، به تدریج آثاری از تلاش برای اعمال دور جدیدی از تحریمهای ضد ایرانی از جانب آمریکا و متحدانش به چشم می خورد.

برادر رئیس جمهور صادقانه رفتار کند